Smart få hjälp med korrekturläsning

Korrekturläsning, det handlar om att någon läser din text för att se att den är korrekt. Om du vill ha hjälp med korrekturläsning, kolla in https://space360.se/tjanster/korrekturlasning-sprakgranskning/. Att korrekturläsa din egen text är inte alltid det bästa, för det är lätt att missa samma saker om och om igen. Då är det bättre att låta ett proffs gå igenom din text. Du kan välja mellan:

 • Korrekturläsning
 • Språkgranskning
 • Omarbetning

Detta är tre nivåer av att granska dina texter. Den första nivån innebär en noggrann genomgång av din text. Då korrigeras stavfel, grammatiska fel eller skrivfel. Dock görs inga ändringar när det gäller stil eller styckesindelningar.

Korrekturläsningar på olika sätt

Nivå två av korrekturläsning som kallas för språkförbättring, den omfattar även justeringar av texten så att den är tydlig, välstrukturerad och har rätt ton för målgruppen. Den tredje nivån, den omfattar en anpassning av din text, både språkligt och kulturellt. Texten i sig omarbetas för att kunna användas på flera sätt.

Många bra tjänster

Hos Space360 finns det inte bara så att du kan få hjälp med korrekturläsning, utan de har även andra bra tjänster. Bland annat erbjuder de:

 • Auktoriserade översättningar
 • Juridiska översättningar
 • Klarspråk
 • Korrekturläsning och språkgranskning
 • Översättning av grafiskt material
 • Översättningar
 • Punktskrift (braille)
 • Tolktjänster
 • Transkribering
 • Undertextning
 • Voiceover och dubbning

Detta företag har tjänster som omfattar språk på olika sätt. Hos dem jobbar det bland annat auktoriserade översättare och andra som är duktiga på olika typer av språk. Är du nyfiken på att veta mer om deras olika tjänster, så har de en bra hemsida du gärna kan besöka.